Avís legal i termes d’ús

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Escola Krisol Waldorf Steiner, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web d’https://www.krisol-waldorf.org/, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.krisol-waldorf.org/ (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://www.krisol-waldorf.org/.

DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM HO FEM

Llegir Política de Privacitat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb https://www.krisol-waldorf.org/. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte als continguts d’aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars; Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars; La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, https://www.krisol-waldorf.org/, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’https://www.krisol-waldorf.org/ o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, https://www.krisol-waldorf.org/ no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a https://www.krisol-waldorf.org/ poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a https://www.krisol-waldorf.org/, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i https://www.krisol-waldorf.org/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS

https://www.krisol-waldorf.org/ informa que existeixen fulles de reclamació a disposició d’usuaris i clients. L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a [email protected] indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: [email protected], adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei/producte: Adquirit el dia: Nom de l’usuari: Domicili de l’usuari: Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per a sotmetre les teves reclamacions, també pots utilitzar la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL INDUSTRIAL

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’https://www.krisol-waldorf.org/. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’https://www.krisol-waldorf.org/.
L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a https://www.krisol-waldorf.org/ indicant:

  • Dades personals de l’interessat/titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines de la web https://www.krisol-waldorf.org/, podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objectiu dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. https://www.krisol-waldorf.org/ no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per l’accés a aquests enllaços.
Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions i programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinat o enllaços d’afiliats, està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem totalment als usuaris revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliats.
L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal https://www.krisol-waldorf.org/, haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita d’https://www.krisol-waldorf.org/. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://www.krisol-waldorf.org/ i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part d’https://www.krisol-waldorf.org/ dels seus continguts o serveis.

POLÍTICA DE COMENTARIS

A la nostra web es permeten realitzar comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes. No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats únicament amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin estar causats per:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i l’efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin generar l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre https://www.krisol-waldorf.org/ i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE

En el cas de que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.krisol-waldorf.org/, si us plau, cal que es dirigeixi a [email protected]

De part de l’equip que formem l’ Escola Krisol Waldorf Steiner, t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal.

error: Contenido protegido !!