L'experiència educativa lligada a l'emoció és la que perdura

Un ensenyament que respecta les etapes educatives de l'infant

Una escola que té cura i nodreix la motivació i l'interès pel món

PEDAGOGIA WALDORF A PRIMÀRIA

L’Escola Krisol Waldorf-Steiner desenvolupa la seva tasca educativa a la primària tenint en compte aquestes premises característiques de la pedagogia.

 1. El món és bell

L’art i la música són molt importants per fer participar els sentiments de l’infant. L’art suscita l’interès de l’infant, la base del seu aprenentatge és l’impuls lúdic, la creació. Totes les activitats creatives ajuden als infants a guanyar fortalesa interior i aprenen a realitzar les seves idees. Amb l’art desenvolupen capacitats socials, d’escolta, etc.

 1. El mestre de classe

El mestre de classe, idealment, acompanya i guia tota l’etapa escolar de primària; per això cal una formació contínua. Aquesta relació directa amb el grup i amb les famílies li proporcionen un coneixement profund i un vincle fort, que li permet desenvolupar un enfocament clar i un treball continuat d’observació. El mestre que desenvolupa una actitud digna d’imitació actua com a autoritat moral basada en el compromís. És qui desenvolupa la classe principal, les dues primeres hores del matí, i d’altres assignatures. Amb els anys,  s’incorporen mestres especialistes: anglès, eurítmia, música, educació física, manualitats…

 1. La classe principal

Les assignatures es donen en blocs de vàries setmanes durant dues hores, cada matí. La primera part de la classe principal conté activitats rítmiques (moviment, recitació, expressió…) i la segona part és a l’aula treballant el tema corresponent en el quadern. La classe principal comprèn i tracta un ventall variat i progressiu d’habilitats, competències i facultats en llengua, matemàtiques, arts, ciències i humanitats. Es fan importants connexions transversals entre les diverses àrees temàtiques i entre els temes de les classes principals. L’objectiu del mestre de classe és fer de cada classe un conjunt artístic on les parts es relacionen amb el tot, i el conjunt està impregnat de ritme, estructura i sentit.

 1. El lloc dels llibres

L’ensenyament en una escola Waldorf ve essencialment “a través” del mestre i no per via dels llibres de text. El mestre escull el material i la presentació per adaptar-se al seu grup particular de nens. Les presentacions imaginatives, orals i pràctiques del material de la classe, curosament preparades pel mestre, generen interès i accentuen l’autoritat del mestre al ulls del nen. Els infants són els creadors dels seus llibres de text que elaboren amb molta dedicació i cura.

 1. El ritme en l’aprenentatge

El dia i l’any escolars estan estructurats d’una manera orgànica que estableix un equilibri saludable d’experiència entre concentració i relaxació, treball mental i pràctic, moviment i repòs, escolta i participació, mirar i fer. Cada classe hauria de contenir un equilibri entre les activitats del pensar, sentir i voler del nen. Cada dia té el seu propi ritme estructurat, igual com passa amb cada classe. El ritme permet que es produeixi repetició amb interès renovat. El ritme anual es marca amb la celebració de festivals estacionals i li dóna un equilibri a l’escola en el seu conjunt i un sentit de continuïtat, a la vegada que ajuda a crear una intensa experiència de comunitat.

 1. Fases de l’aprenentatge

Després d’un període de concentració sobre un tema determinat (3 o 4 setmanes), aquest tema es deixa de banda i es permet que descansi/dormi abans que se’l torni a treure a la consciència, en un procés de digestió, assimilació i creixement. Quan el coneixement està assentat, pot ser evocat posteriorment i serveix de fonament sobre el qual anar edificant. La naturalesa de la memòria també experimenta metamorfosis, evolucionant des de la memòria situacional o local (rutina), a la rítmica (taules, poesies…), i finalment l’abstracta. Tot coneixement s’ha de trobar immergit en un context que tingui sentit per a l’alumne.

 1. Atenció enlloc d’exàmens

L’avaluació de l’aprenentatge al llarg del programa de classes principals és un procés continu on el mestre fa una observació detallada de cada alumne, per entendre i desenvolupar les habilitats i capacitats de cada infant i per transmetre una imatge de l’aprenentatge i del comportament en tots els àmbits. Té lloc un registre diari en el seu quadern de classe.

 1. La importància de la narració

La narració dóna als nens un marc conceptual dins del qual es poden orientar i entendre les seves experiències. La narració conté començaments, desenvolupament, i conseqüències o resultats. Escoltar històries que conta el mestre en les seves pròpies paraules no només ressalta habilitats lingüístiques i d’escolta, sinó que també s’encoratja un fort sentit d’identificació. Als nens se’ls conta històries d’una gran varietat de fonts, contes de fades i populars, llegendes, faules, paràboles, mitologia, història, literatura. El contingut d’ensenyament també és transmès oralment.

 1. El llenguatge pictòric i imaginatiu.

L’element pictòric s’anteposa a la terminologia abstracta. Els conceptes imaginatius tenen la virtut de créixer a mesura que el nen va modificant la seva comprensió del món. Sempre que s’escaigui, el mestre fa ús d’imatges a l’hora de parlar als nens. Els més petits, fins als 8 o 9, requereixen imatges concretes que evoquen fortes impressions sensorials en la imaginació. Els nens avancen des d’una consciència imaginativa, imatjada, a processos de pensament més abstracte i intel·lectual. Aquesta transició té lloc després dels 10, quan comença a emergir la facultat de pensar.

 1. Els valors i l’entorn

La pedagogia Waldorf està impregnada de valors humanístics. La classe és un microcosmos de la societat que els envolta, i aprenen a respectar i entendre les diferents destreses i febleses individuals. La tasca del mestre és promoure la consciència social i la cohesió dins del grup-classe, on els membres s’escolten i es cuiden mútuament. Es cultiva una educació cap a la llibertat i preparació per a la vida. Es desperta l’interès pel món i per la humanitat, l’admiració  per la natura, per l’entorn i per les persones. Es transmeten eines de relació amb els altres: respecte, escolta, cooperació, consciència social. S’arrela la confiança en sí mateixos, l’ esforç i repte personal amb feines fetes a la seva mida i s’estimula la implicació, el compromís, el sentit de justícia i la responsabilitat.

 1. La disciplina i les normes de convivència

A l’escola Primària, el ritme, la forma, els límits i l’autoritat del mestre s’uneixen per crear i inspirar estructura a la gestió i la vida de l’aula. Oferint conscientment un espai, el mestre ofereix llibertat i estimula un estat d’ànim de disciplina positiva. Les normes i codis de conducta estan dissenyats per promoure la cura i el respecte per la gent i els objectes en l’entorn del nen. Són clars, transparents i comprensibles als mestres, pares i alumnes, a nivell general i en els seus detalls, així com les seves conseqüències. Quan es produeixen situacions de conflicte, són tractades cas per cas i es promouen solucions reparadores.

 1. Famílies i mestres treballant plegats

L’educació necessita el suport i l’interès de les famílies i els nens sempre es beneficien quan aquesta col·laboració és de suport mutu. Els mestres proposen vàries reunions pedagògiques trimestrals per presentar aspectes del currículum o de l’evolució del nen i entrevistes individuals o visites familiars.

CLAUSTRE

Tenint en compte que el grup pioner de l’Escola Krisol Waldorf-Steiner el curs 2019-2020 es troba en tercera classe, el Claustre de Primària està format per:

Rafael Gómez Ramírez: Mestre de tercera classe

Myriam Busquets Rams: Mestra de segona classe

Marien Fernández Paredes: Mestra de primera classe

ESPECIALISTES:

María Romo Arroba: Euritmista

Boglárka Ferenczy: Mestra d’anglès

Pau Campderrós Estrada: Mestre d’educació física i acompanyant de Bona Tarda

VOLUNTARIAT FREUNDE:

Antonia Schwarz

HORARIS

L’horari lectiu és de 8.30 a 13.30 h per a les primera i segona classes i de 8.30 a 14.15 h per a la tercera classe i successives. El calendari escolar aplicable és el del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els festius locals de Premià de Dalt.

SERVEIS

Existeix la possibilitat de dinar amb carmanyola a l’escola i també s’ofereix el servei de Bona Tarda fins a les 16.30 h. Aquests serveis s’abonen a part de la quota mensual establerta.

INSCRIPCIONS I ADMISSIONS PER AL CURS 2020-2021:

Hi han places disponibles per a 1r, 2n, 3r i 4t de primària.

Procés d’admissió:

 • Entrevista individual amb els mestres: informació pedagògica
 • Entrevista amb representants de famílies de l’escola: informació associativa.
 • Setmana/quinzena de prova per entrar a Primària: per observar com l’infant s’adapta al grup, a la metodologia, als companys i a l’equip docent. Es pot fer durant el present curs escolar.
error: Contenido protegido !!