Què és la Pedagogia Waldorf

La pedagogia Waldorf és un corrent d’educació iniciat per Rudolf Steiner, destacat filòsof, sociòleg, educador i científic, a principis del segle XX.

El 1919 el propietari de la fàbrica de cigarretes Waldorf-Astoria va encomanar a Steiner la tasca de crear l’escola per als fills dels seus obrers, va ser així com va néixer la primera escola a Sttutgart, Alemanya.

Aquest sistema pedagògic es basa en un profund coneixement antropològic de l’ésser humà i les seves diferents etapes de desenvolupament, el que permet que els mestres sempre tinguin una mirada actualitzada, atenent així a les veritables necessitats de cada nen, a cada edat, en cada temps i lloc on es trobi.

Té el seu fonament en la recerca quotidiana i en la comprensió del nen en desenvolupament: el seu cos físic, les seves facultats psíquiques i la seva individualitat, per això que educar li exigeix als mestres un treball personal profund que els capacita tant per percebre els processos maduratius dels seus alumnes com per captar els fenòmens de la naturalesa, els avenços científics, històrics i socials del món d’avui.

Per als mestres Waldorf, el més important no és el que s’ensenya, sinó com s’ensenya. El programa educatiu creat per Steiner es basa en el nen, en exercitar les capacitats de l’ésser humà: pensar, sentir i actuar, per a això el mestre és un artista de l’educació, que a través de l’observació de les necessitats dels nens els va entregant els continguts en el moment oportú i de la forma adequada a la seva etapa evolutiva.

El mètode Waldorf és integral, implica el coneixement de la naturalesa individual de cada nen, metodologia i continguts adequats a l’etapa evolutiva dels nens i un equilibri de les aptituds intel·lectuals, artístiques i manuals.

Segons Steiner, hi ha tres etapes a les quals hem de prestar especial atenció durant l’educació d’un nen, per poder donar els continguts i les formes adequades que desenvolupin i potenciïn les seves capacitats.

Des de la concepció fins als 7 anys: etapa de la imitació.

Gràcies a la imitació els nens aprenen el més important que aprendran en tota la seva vida: posar-se dret, l’adquisició del llenguatge i la capacitat de pensar. També aprenen els gestos i les actituds que veuen en els adults que estan en el seu entorn més proper.

A més, en aquesta etapa els nens estan construint el seu cos, de manera que totes les seves energies estan dedicades a acabar de formar el seu propi cos fins al moment en què cauen les dents de llet.

Des dels 7 als 14 anys: el cor de la infància.

Ja han caigut les dents de llet. Aquest és un senyal d’un canvi físic molt important, les energies utilitzades en el creixement del cos s’alliberen i ja poden utilitzar-se per l’aprenentatge escolar.

En aquest septenni, la característica fonamental és la imaginació, per això és important que els continguts siguin adequats i respectin aquest univers creatiu.

A les escoles Waldorf no només hi ha moltes assignatures artístiques, sinó que cada contingut, cada gest i tota la vida escolar s’impregna d’imaginació i sentiment. Així els nens aconsegueixen tenir un aprenentatge profund i veritable, i no una freda i abstracta acumulació de dades i destreses fàcilment oblidables.

Dels 14 als 21 anys: desenvolupament de la capacitat del judici.

En aquesta etapa el jove ha d’experimentar la seva capacitat de jutjar, d’emetre judicis, per això que cada professor haurà de trobar formes creatives de presentar els continguts de manera que al jove se li permeti tenir aquesta experiència i trobar les lleis que estan darrere dels fenòmens.

Aquesta capacitat és anul·lada quan només es memoritzen i repeteixen textos digerits per altres, que és el que es fan en gairebé totes les escoles avui dia.

Naturalment en aquesta etapa també l’art és l’instrument de desenvolupament de l’ànima, la ciència s’unirà a l’art perquè es puguin desenvolupar persones íntegres, amb un pensament potent, una vida plena de sentiment i una voluntat que els permeti realitzar la tasca que considerin vital.

Etapa infantil des de la pedagogia Waldorf

Els objectius de l’ensenyament Waldorf entre els 3 i els 6 anys són desenvolupar els sentits dels nens a través de la imitació i fer que experimentin la vida en comunitat marcada pel ritme, en un ambient de respecte pels altres i pel món que els envolta.

El mestre o la mestra es preocupa per oferir als infants un lloc acollidor, segur, natural i una dinàmica ordenada en el temps i l’espai, fet que els dóna seguretat i confiança per expressar-se en el joc lliure.

Desenvolupament dels sentits: des dels 0 als 7 anys els nens es troben en la tasca fonamental de construir la seva casa, el seu propi cos; estan configurant els seus òrgans interns i també desenvolupant els sentits que estan vinculats a aquest desenvolupament físic: sentit del tacte, el sentit vital, el sentit del moviment propi i el sentit de l’equilibri.

Per a que aquests sentits es puguin desenvolupar sanament, l’entorn d’una escola Waldorf cuida molt l’ambient, colors, sons, formes i textures. A més es fan activitats manuals, jocs, excursions al bosc, que permeten estimular adequadament aquests sentits.

Imitació

Els nens petits aprenen bàsicament per imitació; s’identifiquen amb l’ambient que els envolta i posen tota la seva voluntat en imitar als adults que tenen al seu abast. Per això en la Pedagogia Waldorf se li proporciona al nen un ambient en el que l’adult està sempre fent activitats dignes de ser imitades i amb sentit, com, per exemple, cuidant el jardí o l’hort, fent feines de casa com ara escombrar, cosir, fer pa, etc.

El ritme i la repetició

El ritme i la repetició donen seguretat i confiança als nens per desenvolupar tot el seu potencial. El fet que es repeteixin dia a dia les rotllanes, els contes, les cançons; setmana a setmana, les activitats artístiques; i, anualment, la celebració dels ritus, com ara les festes i els canvis d’estacions proporcionen al nen una estructura dins la qual pot créixer amb confiança.

Joc lliure

L’activitat principal dels nens és jugar, en la Pedagogia Waldorf es cultiva el joc com un element fonamental de l’aprenentatge. Jugar significa estar en un procés creatiu. Quan juguen els nens estan contínuament creant i recreant escenes de la vida quotidiana i les integren al seu desenvolupament.

Tots aquests elements constitueixen una manera de tenir cura i enfortir tant la salut física i emocional dels nens, com de permetre un millor apropament a l’aprenentatge i desenvolupament posterior del pensament en les aules de primària.

L’espai infantil Waldorf és un grup flexible on els nens entre 3 i 6 anys conviuen i s’ajuden mútuament en la seva evolució.