Desenvolupem i consolidem una escola de primària Waldorf

i creem una escola infantil a partir dels actuals grups de joc

La nostra organització ens implica a tots

i donem exemple als infants de com treballar solidàriament

Krisol és una escola per a tota la família

 

Petits i grans aprenem i evolucionem individualment i col·lectivament

 

Escola Krisol Waldorf Steiner

HISTÒRIA

 

Krisol va néixer com un grup de famílies que a l’any 2004 decideixen unir-se com a associació sota un objectiu comú: crear un espai on es respecti el procés natural de desenvolupament dels nens i nenes de tal manera que puguin construir bases sòlides en la seva relació amb ells mateixos i amb el món.

L’associació va tenir el seu inici en una escola de tennis de Premià de Dalt que cedia un espai a les quatre famílies que en aquell moment van emprendre el projecte, posteriorment es va llogar i remodelar una masoveria en una gran finca (Can Botey) de Premià de Dalt, on van estar durant deu anys amb llicència de grup de joc. Any rere any vam fer canvis que es van harmonitzar en aquest entorn natural i van enfortir el benestar dels infants.

Actualment ens trobem en una finca (Vila Matilde) també a Premià de Dalt, les característiques de la qual ens han permès obtenir l’acreditació com a escola de primària homologada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’espai de l’etapa infantil funciona com grup d’atenció diürna a l’infant tot i que actualment es troba en procés d’homologació com a escola infantil.

 

L’ESCOLA

 

Krisol és una cooperativa mixta de famílies i docents.

La missió de Krisol és desenvolupar i consolidar la pedagogia Waldorf a una escola situada en un entorn natural; sota un treball jurídicament associatiu -regit per la llei de associacions- i emmarcat dins de la legislació vigent sobre educació, basant-se en l’antroposofia com a eix de la seva activitat.

Els seus valors són el respecte al procés natural de desenvolupament dels infants, perquè puguin construir unes bases sòlides en la seva relació amb ells mateixos i amb el món, a través de la pedagogia Waldorf.

La visió de Krisol és oferir experiències d’aprenentatge, creixement i desenvolupament a famílies, mestres, mestres i individus i que possibilitin noves formes socials que floreixen i perduren gràcies a la custòdia de el projecte. Krisol procura una comunitat de persones que es reflecteixen en ella, així com la comunitat es reflexa en cadascuna d’elles.

L’estreta col·laboració entre famílies i mestres és essencial en l’Escola Krisol Waldorf Steiner. L’educació necessita el suport i l’interès de les famílies, i els nens sempre es beneficien quan aquesta col·laboració és de suport mutu.

Les famílies estan implicades a molts nivells. Algunes mares o pares poden convertir-se en membres de la consell rector, altres se sumaran a grups o mandats voluntaris dins de l’escola, com el equip operatiu o amb àrees específiques de responsabilitat com la gestió financera, el desenvolupament de la construcció, serveis socials, etc.

Krisol no rep cap concertació ni ajuda de l’estat, per tant la sostenibilitat econòmica del projecte recau en el compromís de les famílies respecte al pagament de les quotes. Gràcies a la participació de les famílies, moltes de les àrees de funcionament necessàries són a cost zero, fet que ajuda a que l’escola sigui més assequible. Krisol compta amb ingressos extraordinaris, fruit de la tasca cooperativa, i també d’ingressos que provenen de donacions, tots ells fonamentals per sostenir i fer que es mantingui l’organisme.

La gestió organitzativa de Krisol depèn de l’associació i de cadascun dels seus socis.

Sent Krisol un organisme viu, la salut d’aquest es custòdia entre tots els membres (socis) que el componen i es regeix per la llei d’associacions, amb les assemblees i reunions de socis anomenades Krisol crea i decideix ((KCD), on s’exposen i s’avaluen les propostes de l’equip directiu, i així són presentades als socis en forma de projectes per a la participació de tots en la mesura que es pugui.

L’escola sovint ofereix diversos tipus de formació d’adults que inclouen classes d’acompanyament i educació dels fills, grups artístics, cursos d’introducció a l’educació, grups d’estudi i, fins i tot, formació de professorat a temps parcial.

 

EQUIP DIRECTIU

 

Claustre: s’ocupa dels temes educatius i tot el relatiu a allò pedagògic de l’escola, treballant sobre la planificació i el desenvolupament del projecte en aquest apartat. Està compost pels tutors i hi existeix la figura de director i cap d’estudis. Compta amb la presència del president de l’associació i del secretari.

Consell rector: Consell rector , conformat de forma paritària per mares/pares i docents. Compta amb la presència dels qui ocupen els càrrecs de presidència, tresoreria, vicepresidència, secretaria. És l’organisme on es prenen les decisions per al correcte funcionament de l’escola i s’ocupa de coordinar el treball per comissions. Nascudes de repartir les tasques organitzatives de l’escola en àrees, per poder tenir un sistema organitzatiu transversal, àgil i amb l’ajuda en la seva gestió pels pares i mares de l’escola. Aquesta participació és un valor fonamental en l’escola Waldorf. Malgrat ser voluntària, està tipificada i quantificada, existeix una guia per a la participació de les famílies.

 

CALENDARI I HORARI

 

Calendari: a l’inici de curs es facilita a les famílies el calendari del curs escolar. Coincideix amb el del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. També s’agenda tot allò relatiu a l’activitat escolar característica de les escoles Waldorf.

Horari dels Grups de joc infantil: l’horari d’entrada és de 8.30 a 9h al matí i el de recollida és 13.30h.

Horari de Bona Tarda dels grups de joc infantil*: de 13.30 a 14.15h (acompanyament en menjar) i qui tingui necessitat d’una extensió d’horari pot quedar-se fins a les 16h.

Horari de Primària: l’horari d’entrada és a les 8.30h al vestíbul de l’entrada principal de la casa. Les classes finalitzen a les 13.30h pels alumnes de 1a i 2a classe. A partir de 3a classe, la sortida és a les 14.15h.

Horari de Bona Tarda de primària *: acompanyament en menjar fins a les 14.15h i qui tingui necessitat d’una extensió d’horari pot quedar-se fins a les 16.30h

* L’escola no disposa d’un servei de menjador: aquest és gestionat per cada família seguint les normes sanitàries establertes a l’escola.

TARIFES

XIFRES

Projecte

Anys de projecte (2004 inici infantil)

Famílies

Secretaria

Grup de joc

Alumnes en grup de joc

Mestres tutores

Mestres ajudants

Especialista euritmia

Voluntàries

Monitor de bona tarda

Primària

Alumnes a Primària

Voluntària

Tutors

Especialista educació física

Especialista euritmia

Especialista llengües estrangeres

Monitores bona tarda

Recomanacions

Krisol es una escuela Waldorf situada en un paraje idílico con montañas y vistas al mar en Premià de Dalt. En Krisol se respeta el crecimiento personal del alumno y sus ritmos de aprendizaje. También existe un equilibrio perfecto entre respetar la esencia personal de cada alumno y al mismo tiempo inculcar valores de aceptación y respeto por todo lo que le rodea. En Krisol se enseña al alumno a pensar, valerse por sí mismo, expresarse y también se fomenta la creatividad para forjar los pilares fundamentales en su desarrollo como seres humanos. Los padres y madres también emprenden un camino de aprendizaje pedagógico y pasan a formar parte de un proyecto escolar donde el compromiso y la dedicación por la escuela forman parte del día a día. Por último, destacar la labor de las profesoras y voluntarias de Krisol que ofrecen a los alumnos un trato exquisito siempre acompañado de buenos gestos y un trato amoroso. Lo recomiendo totalmente, sin duda alguna.

Diego Molina

Hace 6 años que acudimos a Krisol. Desde la pedagogía Waldorf, el grupo de juego y la recién homologada primaria ofrecen un acompañamiento integral en el crecimiento del niño, del grupo, de la familia y la comunidad. Verdaderamente Krisol es un lugar donde un claustro vocacional y preparadísimo a partir de una pedagogía que tiene en cuenta las etapas evolutivas del ser humano orienta a las familias en la mejor forma de ser educadores de nuestros hijos y, como adultos, nos compromete en nuestro propio proceso personal. A día de hoy, contamos con una comunidad internacional, con un espacio de juego de dos líneas consolidado y de una primaria que crece amparada por la hermosa semilla que florece en los jardines internos y externos, personales y comunitarios de Krisol. Un lugar, sin duda, total y absolutamente recomendable para vuestra familia.

Arantxa Corrales

Actualmente, Krisol ofrece un grupo de juego con dos líneas y una primaria acabada de homologar. Es un espacio donde se sigue la pedagogía Waldorf y en el que se brinda un acompañamiento total y real de criaturas y familias. Donde el amor y la vocación brotan y fluyen por cada rincón. El respeto por las criaturas, sus ritmos y por su propia evolución son pilares fundamentales. Cabe destacar, su claustro comprometido y entregado, y la gran comunidad que sostiene el proyecto. Además, ¡se encuentra en un entorno maravilloso! No podemos sentirnos más felices por la elección que tomamos con Krisol que nos ayuda a crecer individualmente y como familia. Lo recomiendo totalmente, sin duda alguna.

Cristina Povea

error: Contenido protegido !!