Desenvolupem i consolidem una escola de primària Waldorf

i creem una escola infantil a partir dels actuals grups de joc

La nostra organització ens implica a tots

i donem exemple als infants de com treballar solidàriament

Krisol és una escola per a tota la família

 

Petits i grans aprenem i evolucionem individualment i col·lectivament

 

 

  • HISTÒRIA

 

Krisol va néixer com un grup de pares i mares que l’any 2004 decideixen unir-se com a associació sota un objectiu comú: crear un espai on es respecti el procés natural de desenvolupament dels nens i nenes de tal manera que puguin construir bases sòlides en la seva relació amb ells mateixos i amb el món. L’associació va tenir el seu inici en una escola de tennis de Premià de Dalt que cedia un espai a les quatre famílies que en aquell moment van emprendre el projecte, posteriorment es va llogar i remodelar una casa de granja en una masia (Can Botey) de Premià de Dalt , on van estar durant deu anys amb llicència de grup de joc. Any rere any vam fer canvis que es van harmonitzar en aquest entorn natural i van enfortir el benestar dels nens i nenes. Actualment ens trobem en una finca (Vila Matilde) també a Premià de Dalt, les característiques ens han permès obtenir l’acreditació com a escola de primària homologada pel Departament d’Ensenyament. L’espai de l’etapa infantil funciona com “grup d’atenció diürna a l’infant” tot i que actualment es troba en procés d’homologació com a escola infantil.

 

 

  • L’ESCOLA

 

 

Krisol és una associació sense ànim de lucre formada per mares, pares i docents, els seus valors són el respecte a el procés natural de desenvolupament de les nenes i nens, perquè puguin construir unes bases sòlides en la seva relació amb ells mateixos i amb el món, a través de la pedagogia Waldorf. La missió de Krisol és desenvolupar i consolidar la pedagogia Waldorf a una escola situada en un entorn natural. Sota un treball jurídicament associatiu -regit per la llei de associacions- i emmarcat dins de la legislació vigent sobre educació, basant-se en l’antroposofia com a eix de la seva activitat. La visió de Krisol és oferir experiències d’aprenentatge, creixement i desenvolupament a famílies, mestres, mestres i individus i que possibilitin noves formes socials que floreixen i perduren gràcies a la custòdia de el projecte. Krisol procura una comunitat d’individus que es reflecteixen en ella, així com la comunitat es reflexa en cada un d’ells.

L’estreta col·laboració entre pares i mestres és essencial en l’escola Waldorf Steiner. L’educació necessita el suport i l’interès dels pares, i els nens sempre es beneficien quan aquesta col·laboració és de suport mutu

Els pares estan implicats en molts nivells. Alguns pares poden convertir-se en membres de la junta directiva, altres se sumaran a grups o mandats voluntaris dins de l’escola, com el equip operatiu amb àrees específiques de responsabilitat com la gestió financera, el desenvolupament de la construcció, serveis socials, etc.

 

A la sostenibilitat econòmica de el projecte, ja que no rep cap concertació ni ajuda de l’estat recau en el compromís de les famílies en el pagament de les quotes, i gràcies a la seva participació, moltes de les àrees de funcionament són a cost zero, fet que ajuda a que l’escola sigui més assequible, hi ha també els ingressos extraordinaris fruit de la feina associatiu i també d’ingressos que provenen de donacions, tots ells fonamentals per sostenir i fer que es mantingui Krisol.

 

La gestió organitzativa de Krisol depèn de l’associació i de cada un dels seus socis. Sent Krisol un organisme viu, la salut d’aquest es custòdia entre tots els membres (socis) que el componen i es regeix per la llei d’associacions, amb les assemblees i reunions de socis trucades (KCD) Krisol crea i decideix, on s’exposen i s’avaluen les propostes de l’equip directiu, i així són presentades als socis en forma de projectes per a la participació de tots en la mesura que es pugui. L’escola sovint ofereix diversos tipus de formació d’adults que inclouen classes de criança dels fills, grups artístics, cursos d’introducció a l’educació, grups d’estudi i fins i tot formació de professorat a temps parcial.

 

  • EQUIP DIRECTIU

 

CLAUSTRE: s’ocupa dels temes educatius, i tot el relatiu al pedagògic de l’escola treballant sobre la planificació i el desenvolupament de el projecte en aquest apartat. Està compost pels tutors i hi ha la figura de director i cap d’estudis, i compta amb la presència de el president de l’Associació i del secretari.

JUNTA DIRECTIVA I EQUIP OPERATIU: La junta està composta de forma paritària per mare / pares i docents. Compta amb la presència dels qui ocupen els càrrecs de presidència, tresoreria, vicepresidència, secretaria i vocals en l’associació. És l’organisme on es prenen les decisions, per al correcte funcionament de l’escola i s’ocupa de coordinar a l’equip operatiu: format pels responsables de les diferents comissions nascudes de dividir les tasques organitzatives de l’escola en àrees, per poder tenir un sistema organitzatiu transversal, àgil i amb l’ajuda en la seva gestió pels pares i mares de l’escola, aquesta participació és un valor fonamental en l’escola Waldorf. Malgrat ser voluntària està tipificada i quantificada, hi ha una guia per a participació de les famílies.

 

 

  • CALENDARI I HORARI

 

Calendari: A l’inici de curs es facilita a les famílies el calendari de el curs escolar. Coincideix amb el de el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. També va agendat tot allò relatiu a l’activitat escolar característica de les escoles Waldorf.

.

Horari Grup de joc: L’horari d’entrada és de 9 a 09:15 al matí i el de recollida és de 13 a 13:15

Horari Bona Tarda grup de joc *: de 13.15 a 14 h (acompanyament en menjar) i els que tinguin necessitat d’una extensió d’horari poden quedar-se fins 16:00

 

Horari Primària: L’horari d’entrada és a les 8.30h al vestíbul de l’entrada principal de la casa. Les classes finalitzen a la 13:30 per als alumnes de 1a i 2a classe. A partir d’3a classe la sortida és a les 14.15h.

Horari Bona Tarda primària * Els que tinguin necessitat d’una extensió d’horari poden quedar-se fins 16:30

 

* L’escola no disposa d’un servei de menjador, aquest és gestionat per cada família seguint les normes sanitàries establertes a l’escola.

 

 

  • TARIFES

 

Reserva de Plaça 200 €

Matrícula 550 €

Quota mensual mínima Grup de joc 450 €

Quota mensual mínima Primària 460 €

Material escolar Primària 180 €

Material escolar grup de joc  60 €

Servei de bona tarda:

5 dies a la setmana: 50 €

4 dies a la setmana: 50 €

3 dies a la setmana: 40 €

2 dies a la setmana: 30 €

1 dia a la setmana: 15 €

Dia esporàdic: 8 €

 

  • XIFRES

 

anys de projecte (2004 inici infantil)

45 famílies

40 alumnes en grup de joc

2 mestres tutores

2 mestres ajudants

1 especialista euritmia

2 voluntàries

1 monitor de bona tarda

48 alumnes a primària (inici 2016)

4 tutors

2 especialistes llengües estrangeres

1 especialista educació física

1 especialista euritmia

1 voluntària

2 monitores bona tarda

1 Secretaria

error: Contenido protegido !!