Desenvolupem i consolidem una escola de primària Waldorf

i creem una escola infantil a partir dels actuals grups de joc

La nostra organització ens implica a tots

i donem exemple als infants de com treballar solidàriament

Krisol és una escola per a tota la família

 

Petits i grans aprenem i evolucionem individualment i col·lectivament

 

ESCOLA

PRESENTACIÓ

Krisol, un espai per al infants és una associació que gestiona i desenvolupa un Espai Infantil d’Atenció Diürna (grups de joc, de 3 a 6 anys) i una Escola Primària Waldorf, a Premià de Dalt (Barcelona).

Anomenen Krisol a les dues aules de Grup de Joc que tenim i Escola Krisol Waldorf-Steiner a la primària.

L’Escola Krisol Waldorf-Steiner es defineix com a multicultural, segueix les festes d’inspiració cristiana per la pròpia tradició catalana i dóna cabuda a tot tipus de confessió religiosa o pensament no confessional.

El centre forma part i està arrelat en la realitat sociocultural de Catalunya, per tant, els costums i les tradicions del nostre poble i de la nostra cultura són presents i es veuen reflectits en les activitats pedagògiques.

La llengua vehicular de l’escola és el català, el castellà també està present en forma de contes, poesies i cançons a diferents assignatures com llengua castellana, eurítmia o manualitats.

Krisol pertany a la Xarxa d’Iniciatives i Escoles Waldorf de Catalunya i assisteix trimestralment a les trobades. També forma part de l’Asociación de Centros Educativos Waldorf Steiner.

ASSOCIACIÓ

Història i situació actual

Krisol va néixer com un grup de famílies que l’any 2004 van decidir unir-se com a associació sota un objectiu comú: crear un espai on es respecti el procés natural de desenvolupament dels nens i nenes de manera que puguin construir bases sòlides en la seva relació amb ells mateixos i amb el món.

L’associació va tenir el seu inici en una escola de tennis de Premià de Dalt. Posteriorment es va remodelar una masoveria en una masia, on vam estar per deu anys com a Grup de Joc.

Des de l’estiu de 2016 es troba en una finca (Can Balet-Villa Matilde) també a Premià de Dalt, a uns 20 km de Barcelona. Es tracta d’una finca d’uns 10 ha i un gran edifici neoclàssic de tres pisos i 700 m2. Situada en un entorn rural, la seva ubicació és tot un privilegi.

A l’exterior se situen els amplis i esplèndids jardins, una senyal d’identitat de l’espai de la nostra activitat: Uns constitueixen les zones d’esbarjo dels infants dels Grups de Joc amb un prat, un hort, un galliner, un sorral i on els nens ajuden les mestres en la cura de les plantes, es gronxen sota l’ombra de la generosa figuera i fan de les construccions de fusta qualsevol element que la seva creativitat imagina. El jardí de Primària compta amb una zona de parterres amb arbres majestuosos i plantes que han embellit aquesta finca durant molts anys, i que es mantenen i es protegeixen perquè així sigui durant molts anys més. També té una gran zona amb estructures de psicomotricitat, sorral, cabanes vives… que fa les delícies dels jocs dels nens de primària, tot un paradís on deixar volar la imaginació i crear.

L’espai interior dels Grups de Joc es troba a la planta baixa de l’ala est del edifici. A les àmplies aules cada detall està acuradament preparat per ajudar al desenvolupament saludable dels infants, des dels colors i la qualitat de la pintura de les parets, a la il·luminació, els mobles i els joguines.

Les aules de Primària se situen a la primera planta, degudament separades de les dels Grups de Joc. En elles també tot està preparat per acompanyar els infants en aquesta etapa, amb la mateixa atenció i cura. Res no està fet ni disposat a l’atzar. El grup pioner començarà la tercera classe el curs 2019-2020. A la planta segona se situaran les aules de les classes superiors de Primària al futur.

ORGANITZACIÓ

Com que Krisol és una iniciativa conjunta, la implicació de les famílies en l’organització i gestió és cabdal per al nostre funcionament. Així, les famílies ens organitzem per a realitzar totes les tasques que ens permeten oferir el millor als nostres nens.Té lloc el doble moviment de donar i rebre, ja que quan aportem la nostra nota a la simfonia de Krisol, aquesta és cada vegada més harmònica i això reverteix en els nostres fills i en nosaltres mateixos. Enriquim i som enriquits.

Actualment comptem amb una comunitat internacional de 80 nens de 60 famílies.

Situem als infants al centre de la nostra tasca. Al voltant d’ells, Claustre és qui té la responsabilitat de l’acompanyament i educació dels nens. Abraçant a tots dos, les famílies som qui sostenim econòmicament i amb les nostres tasques el treball de Claustre perquè esdevingui de la forma més òptima. Aquest és el nostre compromís com a associats.

Les famílies estan implicades a molts nivells: poden ser membres de la junta, poden participar a la comissió de l’escola que més s’ajusti al seu perfil. Al ser un tipus d’educació que no rep cap recolzament estatal, tota ajuda es reflecteix en menys despesa.

Per distribuir la feina, ens organitzem de la següent manera:

Junta: el paper de la junta és el de prendre les decisions necessàries que garanteixin el bon funcionament del grup i de vetllar per aquest. La junta està constituïda per igual nombre de pares com de mestres. La presència de les famílies representants a la junta té caràcter rotatiu i és totalment voluntari.

Àrees de treball: formem comissions que estan constituïdes per membres de l’associació:

 • Organització interna
  • Comissió Econòmica
  • Comissió de Fons Solidari d’Ajudes Econòmiques (beques)
  • Comissió de Manteniment (edifici, hort, jardí)
  • Comissió de Neteja
  • Comissió d’Acollida
  • Comissió de Comunicació
  • Comissió Escola (projecció de futur)
 • Projecció externa
  • Comissió de Comunicació
  • Comissió de Captació de fons
  • Comissió de Festes i tallers
  • Comissió d’Artesanies (manualitats, fusta, confecció)
 • Serveis
  • Secretaria
  • Comissió d’Extensió horari
  • Comissió de Casal
  • Comissió de Biblioteca

Tenim altres instàncies de trobada entre les famílies i els mestres; en les quals, a més de treballar, compartim i ens coneixem més.

KCD: Krisol Crea y Decideix són reunions mensuals, on els membres són informats dels avanços de les tasques corresponents a cada comissió i on participar i conèixer de primera mà el desenvolupament de l’associació i la tasca educativa que es duu a terme. Les reunions tenen lloc una tarda de divendres al mes durant el curs escolar.

Jornades de treball de les famílies: tenen la finalitat de realitzar el manteniment o la neteja exhaustiva dels diversos espais de l’escola. Són jornades extraordinàries de treball durants tres dissabtes a l’any, en què pares, mares, nens i mestres ens trobem per fer les tasques conjuntament. A més de treballar, gaudim de trobar-nos i els nens aprenen a col·laborar en el cura de l’escola juntament amb els seus pares i mares.

Fires: La vida de tota la comunitat escolar es veu vivificada per la celebració de festivals estacionals. Les fires són el moment en què l’escola obre les portes per mostrar i fer partícips del projecte educatiu a tothom qui vulgui. Són quatre fires anuals que inclouen la jornada de portes obertes. Parades d’artesania, llibres, roba de segona mà, menjar elaborat per les famílies, tallers, contes i altres activitats conformen una jornada en la qual gaudim i reforcem lligams entre nosaltres i amb aquells qui participen.

Reunions pedagògiques: són reunions dirigides pels mestres, un espai on les famílies podem conèixer més la pedagogia Waldorf, preguntar i expressar les nostres inquietuds respecte als nostres fills.

Escola de famílies: són xerrades o tallers familiars on un membre de Claustre o un un ponent expert externs ens visita per a l’autoeducació de les famílies i el organisme.

Claustre de mestres: els mestres es reuneixen un cop per setmana per estudiar i aprofundir temes pedagògics, avaluar el funcionament de les classes i el comportament dels nens.

Assemblea: atès que Krisol té la forma jurídica d’associació, les assemblees han de realitzar-se dues vegades a l’any, una a l’inici i una altra en finalitzar el curs escolar per aprovar pressupostos i planificar el curs següent.

error: Contenido protegido !!