La nostra associació

Som una associació de famílies, mestres i amics que l’any 2004 decideix unir-se amb un objectiu comú: crear un espai on es respecti el procés natural de desenvolupament dels infants, la seva individualitat i els seus ritmes, de tal manera que puguin construir bases sòlides en la seva relació amb ells mateixos i amb el món.

Com que Krisol és una iniciativa conjunta, ens organitzem per poder realitzar totes les tasques que ens permeten donar el millor als nostres nens:

Junta: el paper de la junta és el de prendre les decisions necessàries que garanteixin el bon funcionament del grup i de vetllar per aquest bon funcionament. La junta està constituïda per igual nombre de pares com de mestres. La presència de les famílies representants a la junta té caràcter rotatiu i és totalment voluntari.

Àrees de treball: per distribuir la feina que suposa el funcionament òptim de Krisol, formem comissions que estan constituïdes per membres de l’associació. Aquestes comissions també són de caràcter rotatiu.

  • Comissió Econòmica
  • Comissió de Manteniment (edifici, exterior, hort i jardí)
  • Comissió Escola
  • Comissió d’Acollida
  • Comissió de Festes i tallers
  • Comissió de Futur (Comunicació i Captació de Recursos)
  • Comissió de Manualitats

Així mateix, hi ha tasques individuals o assumides per dos membres:

  • Comissió d’Extensió d’horari
  • Biblioteca
  • Secretaria (física i virtual)

Tenim altres instàncies de trobada entre les famílies i els mestres; en les quals, a més de treballar, compartim i ens coneixem més.

Jornades de treball de les famílies: són jornades de treball extraordinàries, normalment els dissabtes, en què famílies i mestres ens reunim amb la finalitat de fer manteniment o neteja exhaustiva de l’espai i qualsevol obra que sigui necessària per al seu adequat funcionament.

També és imprescindible tenir un espai on poder reunir-nos per debatre temes pedagògics, de funcionament de Krisol o simplement donar informació.

Claustre de mestres: els mestres es reuneixen un cop per setmana per estudiar i aprofundir temes pedagògics, avaluar el funcionament de les classes i el comportament dels nens.

Assemblea: reunió a la qual es convoca a tots els membres de l’associació. Cada any es realitzen almenys dues assemblees, una a l’inici i una altra en finalitzar l’any per planificar l’any següent.

Reunió pedagògica: són reunions dirigides pels mestres, un espai on les famílies podem conèixer més la pedagogia Waldorf, preguntar i expressar les nostres preocupacions respecte als nostres fills.

error: Contenido protegido !!