Krisol nova escola

Un nou espai per una gran comunitat

 Des dels inicis de Krisol, l’atenció a la infància, a les seves necessitats i al seu acompanyament ha estat el centre de tot el projecte educatiu. 

Les famílies i el claustre de mestres conformem una sèrie de cercles que envolten amorosament aquest centre i que van aportant el que cal en cada moment. 

Aquesta comunitat que conformem Krisol hem transitat diferents moments i situacions al llarg dels dinou anys d’existència, i ara, arribant al 20è aniversari ens trobem amb la necessitat de créixer, també en l’espai físic. 

Us volem comunicar que disposem de la col·laboració de la Fundació per l’art d’educar de Rudolf Steiner per poder rebre les vostres donacions, que poden ser adreçades a dos aspectes fonamentals de Krisol: 

 Aportacions al fons general de Krisol KD (Krisol Dona): 

 Seran destinades al fons general de l’escola per millorar les condicions de funcionament. 

 Aportacions al projecte de Nova Escola: 

 Seran destinades a la compra, adequació i manteniment d’un nou espai que permeti el desenvolupament del projecte educatiu de Krisol en les condicions necessàries per aplicar el currículum Waldorf al complet

Com fer les aportacions? 

1. Cada donació s’haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte de la Fundació per a l’Art d’Educar de Rudolf Steiner té a Triodos Bank: ES69 1491 0001 21300008 9456 

Especificant en el concepte una de les dues possibilitats:
– KD nom i cognom per les donacions al fons general de Krisol.
– Krisol Nova Escola nom i cognom per les donacions al projecte de creixement de l’escola. 

2. S’ha de comunicar per correu electrònic a [email protected] el teu nom i cognoms, DNI, domicili, quantitat donada, data, telèfon i farem arribar els certificats a l’agència tributària, pel qual aquesta donació computarà al teu esborrany de la renda 2023 dins l’apartat de desgravacions per donacions. 

Benefici fiscal 

De cada donació hi ha un benefici fiscal que et resumim a continu ació, però per poder aplicar les deduccions a l’exercici 2023 caldrà efectuar la donació abans del 27 de desembre: 

1. Deduccions per donacions de persones físiques (declaració de renda): 

FINS A 150 €:
– Ens podem deduir el 80% de totes les donacions (dels primers 150 € de donació ens retornen 120 €) 

A PARTIR DE 150 €:
– De la quantitat que excedeixi d’aquests 150 € ens podem deduir: 

* El 40% si hem fet una donació en els dos exercicis anteriors d’una quantitat igual o superior a l’any anterior (el 40% a partir del tercer any) 

* El 35% en la resta de casos 

2. Deduccions per donatius de persones jurídiques (empreses, impost de societats): 

* El 40% si hem realitzat un donatiu en els dos exercicis anterior d’una quantitat igual o superior a l’any anterior (el 40% a partir del tercer any) 

* El 35% en la resta de casos 

En ambdós casos la deducció total per donatius té un límit del 10% de la base liquidable. 

Ajuda’ns a fer que la llum de Krisol brilli amb més força!
Moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies!


Obrir imatge

error: Contenido protegido !!